vind het ritme

 

Aanbieding: bij afname van het Stappenplan ontvang je de PuurGezond piramide en een maaltijdplanner!

 
Stappenplan* PuurGezond Slank
in 8 Stappen                                                       € 267,50
inclusief boek PuurGezond Slank in 8 Stappen
en stappenkaarten                                            
 

- Voedingsadvies
- 9 vervolgconsulten (lang)

 

Stappenplan 7 inzichten*                                  € 209,--
incl. boek PuurGezond Slank 7 inzichten
voor een blijvend resultaat, Stappenkaarten
en voedingsadvies
- Voedingsadvies
- 6 vervolgconsulten (lang)
 
     
Consult, lang*                                                    €   27,50
(wegen en informatie voedingsaspecten)
 
Consult, kort *                                                    €  16,--
(wegen en kort advies) alleen mogelijk na
het volgen van het Stappenplan
 
 

Alleen voedingsadvies*                                  €   137,50

 

 

Kennismakingsgesprek                                    Gratis

 

 
Coachingpakket*
(alleen mogelijk na volgen van Stappenplan)
- 5 Lange consulten                                           € 120,--
 

- 10 Lange consulten                                         € 240,--

 

          
 
Volhouderspakketten*
(alleen mogelijk na volgen van Stappenplan)
 
-5 korte consulten                                                €  56,--  
-10 korte consulten                                              € 100,--  

 

Voeding en Overgang                                                            

3 consulten                                                            €   85,--

 

 
   
   
   
Belangrijke informatie
  • * Stappenplan, cursus, pakketten en voedingsadvies dienen vooraf te worden betaald. Restitutie van Stappenplan, cursus en pakketten is niet mogelijk.
  • Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
  • Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 

WANNEER KUNT U TERECHT?
Dinsdag tot en met donderdag op afspraak.

Het is ook mogelijk om een afspraak te maken in de avonduren.


Vergoedingen

Zorgverzekeraars
De BGN-gewichtsconsulente wordt geheel of gedeeltelijk vergoed in de aanvullende pakketten van veel zorgverzekeraars
. Kijk op www.gewichtsconsulenten.nl voor de actuele vergoedingen van zorgverzekeraars.

Check altijd uw polisvoorwaarden voor de exacte vergoedingen op het gebied van voedingsvoorlichting, afvallen bij overgewicht en preventieve cursussen.

BGN Logo RGB nieuw

 

Privacy verklaring

Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies, gevestigd aan Karposthegge 45 te 6225 KJ Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.moniquewaltmans.nl

Karposthegge 45

6225 KJ Maastricht

043-3626882

06-11141418

Monique Waltmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies, zij is te bereiken via info@moniquewaltmans.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Verzekeringsmaatschappij zorgverzekering

- Polisnummer zorgverzekering

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens consulten, in correspondentie en

   telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moniquewaltmans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening     uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies verwerkt ook persoonsgegevens als

wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia                                      > 7 jaar        > Op factuur, belastingdienst

Adres                                               > 7 jaar         > Op factuur, belastingdienst

Telefoonnummer                          > 3 jaar         > Dossiervorming

Zorgverzekeraar                            > 7 jaar         > Op factuur, belastingdienst

Polisnummer zorgverzekering    > 7 jaar         > Op factuur, belastingdienst

Gezondheid                                    > 3 jaar          > Dossiervorming

Overige persoonsgegevens       > 3 jaar          > Dossiervorming

Gegevens personen < 16 jaar   > 3 jaar          > Dossiervorming

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (zorgverleners en zorgverzekeraars) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Google Analytics

Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies heeft hier geen invloed op.

Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies heeft Google geen toestemming gegeven om via Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@moniquewaltmans.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Monique Waltmans, Praktijk voor Gewichtsbeheersing en Voedingsadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@moniquewaltmans.nl.

 

 

Login

Nieuwsbrief

Ga naar boven